DOZIRNI KONTROLERJI

POVPRAŠEVANJE & CENIKNazaj na IZDELKI                            

 

  Ultrazvoični nadzor nivojev Dozirne enote in sistemi Pretokomeri in dozirna kontrola Jedkanje in biološko čiščeje topl.izmenevalcev

 


NAPRAVE ZA DOZIRANJE:
LASTRAFLOW za 2 komponente

Dozirni kontroler je krmilni element  ki je namenjen nadzoru in kontroli dozirnega cikla. Deluje na princip da vpišemo željeno količino prečrpane kisline in po vpisu parametra in potrdilu z tipko START prečrpavamo kislino po protokolu ki ga izberemo in ko dosežemo vpisano količino kontroler samodejno ustavi črpalke.
Z tipko STOP lahko kadarkoli AVTOMATSKO prečrpavanje ustavimo.Kontoler ima zelo UPORABNE MENIJE KI SE PREDNASTAVIJO IN ZAPOMNIJO nastavitve za vse NASLEDNJE CIKLE.

 

     Dozirni kontroler  se kupi posebej .  Ni standardni del črpalke in je sestavljen iz več elementov in delov.    
 

+ +
+  


 

  +   
Pretokomer z sedežem   Kontroler   Sofrweare   Paleta različnih črpalk ki se nanj  lahko priključijo   Lovilne posode, druga  oprema


Sistemov krmiljen je več.  Lahko imamo le sistem da prikazuje stanje pretočne količine.
Lahko imamo da kaže pretok in ko doseže neko nastavljeno vrednost krmilnik izključi črpalko.
Krmilnik lahko krmili tudi dodatno prigrajen elektromagnetni ventil.
Programska oprema je različna na krmilnikih , priključena je lahko na ethernet. Beleži zgodovino.
Poznamo možnosti da je pretokomer ki se priključi na tlačni del  prigrajen  nekam fiksno in se
preko mehke flexibilne cevi priključi na črpalko.

Zelo je pomembna tudi izbira materijalov pretokomera  zaradi vrste kemikalij.

 


ELEKTROMAGNETNI VENTILI ZA KISLINE SE KRMILIJO TUDI PREKO NAPRAVE PREKO 24Vdc VARNE NAPETOSTI takrat kadar hočemo imeti čim natančnejšo meritev

 

Naprava omogoča;

nastavitev dozirnih količin za 2 komponenti

nastavitev kalibracije tekočin

nastavitev avtomatskih vrednosti za 2 tekočini

nastavitev ročnega doziranja za 2 tekočini

direktno popravilo recepture po avtomatskem doziranju za 2 komp.

diagnostiko sistema

pregled zgodovine prečrpavanj za daljše obdobje

prikaz zgodovine za zadnje prečrpavanje v ročnim / auto režimu

on line remoute daljinsko  kontrolo in krmiljenje preko eternet povezave

export zgodovine iz kontrolerja v excel ali podobni urejevalnik

povečave oken za ročno doziranje

prikaze prečrpanih vrednosti v odstotkih glede na nastavitve autom količline

prikaz količine v litrih

prikaz trenutnega pretoka

on line prikaz prikaza delovanja komponent sistema

opozorila, napake in pomoč menijev

zvočno opozorilo hupa: 80db ob koncu automatskega cikla

temperaturna kontrola delovanja sistema

meni za pregled zgodovine

nivojsko  varovanja vstopov v menije preko vstopnih gesel

elektrokrmiljenje pretoka z mehansko zaporo po končanju pretoka

senzorika nadzora stanja pozocije ventilov zaprt/odprt

2 pretokomera za posamezni komponenti

2 sodovni črpaliki kislinskoo dporni

certificirani cevovodi dvoslojni

IBC montažni most za vgradnjo opreme

logični  meniji  v slovenskem jeziku

    

 

              

              

      

 

NAPRAVA ZA DOZIRANJE LASTRAFLOW

DELO S KRMILNIKOM LASTRAFLOWR
OČNI NAČIN DOZIRANJA
1. IZBERITE ROČNI NAČIN DELA MED FOSFORNA KISLINA ALI MONOALUMINIJ FOSFAT ( ČE SE ZMOTITE UPORABITE TIPKO NAZAJ)
2. KO IZBERETE ROČNO DOZIRANJE IN KEMIKALIJO Z TIPKO ROČNO DOZIRANJE START ZAŽENETE ČRPAKO.
3. ZAGON ČRPALKE JE MOŽEN TUDI NA DALJINSKEM KRMILNIKU NA ZELENIH TIPKAH Z OZNAKO 1
4. ČRPALKA DELUJE LE TOLIKO ČASA DOKLER DRŽITE TIPKO 1 NA DALJ.KRM. ALI START TIPKO NA KRMILNIKU.
5. IZHOD IZ MENIJA IZVEDEMO Z DRŽANJEM TIPKE NAZAJ IN VPIS ZGODOVINA.

AVTOMATSKI NAČIN DOZIRANJA

1. V MENIJU AVTOMATSKI NAČIN DOZIRANJA IZBERITE KEMIKALIJO KI JO ŽELITE PREČRPAVATI
2. ČE STE SE ZMOTILI PRI IZBIRI PITSNITE NAZAJ IN IZBERITE DRUGO KEMIKALIJO.
3. LAHKO VKLJUČITE HUPO ZA ZVOČNO OPOZORILO NA KONCU PREČRPAVANJA
4. KO STE V AVTO DOZIRANJU PRITISNITE POTRDI IN PRI PRITISKU IN PREGLEDU POGOJEV LAHKO
PRITISNETE START IN ZAČNE SE AVTOMATSKO DOZIRANJE. Z TIPKO STOP PREČRPAVANJE USTAVITE.
Z TIPKO START PA NADALJUJETE PREČPRAVANJE. KO DOSEŽE PRETOČNA KOLIČINA ZAHTEVANO KOLIČINO SE
ČRPALKA SAMODEJNO USTAVI, ZAPISKA HUPA IN SVETLOBNA LUČ UTRIPA, DA JE PREČRPANA NASTAVLJENA KOLIČINA.
5. IMATE PA MOŽNOST ŠE DODATI KOLIČNO KEMIKALIJE Z IZBIRO POPRAVLJAM RECEPTURO. POJAVITA SE DVA ŠTEVCA.
PRVI KAŽE STANJE PREČRPANE KOLIČINE v %( NA ZAČETKU JE 100%) .KO DODAJATE KEMIKALIJO Z PREČRPAVANJEM SE
PROCENT NA PRVEM ŠTEVCU VEČA. DRUGI ŠTEVEC KAŽE DODATNO KOLIČINO PREČRPANO V LITRIH.
Z TIPKO NAZAJ IN NAZAJ IN ZAPIS V ZGODOVINO SE VRNETE NA ZAČETEK .
KOLIČINE SO ZOPET NA NIČLI IN Z TIPKO POTRDI IN START SE PREČRPA NOVA KOLIČINA.

NASTAVITEV AUTOMATSKE VREDNOSTI
1.V MENIJU OBRATOVANJE DOZ SISTEM IZBERITE NASTAVI AUTO VREDNOSTI. VPIŠITE GESLO IN POJAVI SE MENI KAMOR
VPIŠETE KOLIČNE KOLIKO BI ŽELEI DA JE VREDOST V LITRIH KI JO NAPRAVA PREČRPA AVTOMATSKO .
Z TIPKO POTRDI SE TE KOLIČINE OD TEDAJ NAPREJ VPIŠEJO V SISTEM. PRI VPISANIH KOLIČINAH SE BO SISTEM
AVTOMATSKO USTAVIL.
ZGODOVINA IN PRIKAZ LE TE
1 V meniju ZGODOVINA PREČRPANIH KOLIČIN LAHKO S PUŠČICAMI GOR DOL GLEDATE VPREDNOSTI PREČRPANIH
KOLIČN . RAVNO TAKO PA SE V VSAKEM MENIJU PRIKAZUJE ZADNJE STANJE PREČRPANE KOLIČINE PO VRSTI
KEMIKALIJE TAKO DA OB MENJAVI OPERATERJA VIDIMO ZADNJE STANJE KOLIČINE KOLIKO JE BILO PREČRPANO IN TUDI KDAJ SE JE TO PREČRPAVANJE ZGODILO . PODATKI ZA PREČRPANO KOLIČINO V ZGODOVINI JE ZA CCA ZA ENO LETO.

 

 

 

    

 

   

      

 

  

 

   Dozirne enote in sistemi Pretokomeri in dozirna kontrola Reaktorji raztapljalniki in mešalniki Ultrazvoični nadzor nivojev

 

DALJINSKA KONTROLA IN ZGODOVINA

Remoute Access

 

Naprava za doziranje je lahko konfigurirana tako da omogoča daljinski dostop in s tem:

- DOSTOP DO PODATKOV ZGODOVINE KOLIČIN PREČRPAVANJ V SISTEMU,
- SISTEMA NADZORA UPRAVLJANJA SISTEMA  - VIZUALNA KONTROLA
- DIREKTNI DOSTOP DO KRMILNIKA
  (z omejitvami v skladu z EN
60204-1)

Naprava je lahko  priključena preko SERIJSKEGA / COM porta ali TCP/IP  ethernet povezave priključitve :na lokalno intranet ali zunanjo interent omrežje.
 Tako lahko dostopamo direktno na krmilnik preko prednastavljenih nastavitev. Povezava je zelo elegantna saj se ob instalaciji kreira ikona na namizju.

                     

Ko poženemo program za daljinski dostop se nam odpre majhno okno kjer nastavimo parametre z  PC nastavitvami. Ko so le te nastavljene se lahko testno povežemo in preizkusimo delovanje omrežja. Ob zapustitvi menija pa potem le z klikom v  trenutku pokličemo kontroler in že se nam pokaže na monitorju kopija OKNA KONTROLERJA ki je trenutno aktiven z vsemi spremembami , števci v ONLINE povezavi. Tako lahko z miško izvajamo ukaze ONLINE tako, kot da smo prisotni ob napravi.Hitrost odzivnosti je odvisna od hitrosti povezave , vendar se moramo zavedati da je v najboljših primerih vsaj sekundna zakasnitev odzivnosti.
Poleg tega nam omogoča naprava da  med obratovanjem  ,lahko »potegnemo»  podatkovne tabele  zgodovine iz naprave.
Preko PODATKOVNIH TABEL (DATA TABLES ) pregledamo vsebino zgodovine , jo označimo kateri del potrebujemo in ga elegantno izvozimo kot .XLS,.XLSX  (MS EXCEL)  tabelo  ali .CVS datoteko.Podatke potem v EXCELU lahko naknadno oblikovno obdelamo za… kreirana poročila…

 

IZBIRA PRETOKOMETRA je zelo pommebna . Poleg tega da je odporen na kemikalije mora biti odporem še na mehanske pogoje.

IMAMO 2 VRSTI PRETOKOMERNIH SENZORJEV

1 NAČIN Z VRTLJIVIM ROTORČKOM Z HALLOVIM SENZORJEM KI BELEŽI SPREMEMBE
ta ni primeren za trde snovi in umazanijo v ceveh

            

2 NAČIN brez vrtljivih delov pvdf ohišje in 2 titanski elektrodi na koncu pošiljata v fluid  malo napetost do 4"velikosti cevovoda

 

elektronika bere spremembe, in konvertira v impulze..   način je uporaben povsod kjer imamo zelo umazane tekočine z trdimi deli , za velikimi hitrosti obojesmerno , zazna da ni tekočine v sistemu .... ponovljivost 0.5%

 

 

 

DRUGE NAPRAVE

NAPRAVA ZA DOZIRANJE:
Dozirni kontroler LASTRATECH

 

 

   Dozirne enote in sistemi Pretokomeri in dozirna kontrola Reaktorji raztapljalniki in mešalniki Ultrazvoični nadzor nivojev

 

 

SPLOŠNO:
Naprava za doziranje je namenjena izvajanju varnega doziranja kisline na linijo kemijske pred obdelave ali druge sisteme .
Sama naprava je sestavljena iz dveh delov in sicer
1.  krmilnega dela ki skrbi za ustrezno varno krmiljenje posameznih komponent preko varnostnih senzorjev in indikatorjev stanja sistema ki so krmiljeni preko izdelanega programa v PLC kontrolerju z dozirnim kontrolerjem z pretokomerom

2. funkcijskega dela ki je sestavljen z cevovodov dozirne črpalke dozirnih armatur (ventili, cevovodi,spojke kolena holandci,) sesalne posode , sesalnega in tlačnega cevovoda zaščitnih fizičnih elementov  in ventilacije.


Naprava ima prigrajene varnostne elemente v skalu z EN regulativo za varnost pri delu kakor tudi veliko mehanskih in funkcionalnih zaščit za zmanjševanje tveganja iz naslova varnosti in preprečevanja  poškodb pri delu.

  KRMILNA OMARA

 PRETOKOMERI IN dozirni KONTROLERJI
dgitalni pretokomer ki lahko z nastavitvijo tudi izklopi ventil,črpalko...

 
 
 

 

 
  Črpalka Classica za dodatna doziranja  
    

 

   

 

    
Enostavni kontroler za vpis parametrov VPIŠEŠ ZAŽENEŠ - kazalec z % skalo dozirane vrednosti, tahometer ...

S kami na displayu vpišemo željeno litražo oziroma željeno prečrpano količino
pri  pritisku na gumb ENTER se zapomni to stanje in avtomatsko zažene črpalko
sproti kaže stanje prečrpane količine in ko doseže vpisano količino se sam ustavi
seveda lahko vmes pritisnemo STOP in predhodno ustavimo program .... DOZIRAMO PO PROGRAMU .... ČASOVNO DOLOČENO.. RAZLIČNE FLUIDE ...

   

RAZDELILNA PLOŠČA Z ARMATURAMI

 
   
 
   

 

  SPECIJALNA IZVEDBA : RXL 250 PVC

 
   

                                                                          Nazaj na IZDELKI

                                   

NAPRAVE ZA DOZIRANJE 
in transfer
nevarnih tekočin
Z MEMBRANSKIMI ČRPALKAMI

 

                                                         

PRIMER:
  zelo natančno doziranja
TCP-SURTEC (Cr3+)
+ pH korekcija dozirnaje 
(H2SO4)
 

   


za večje sisteme pnevmatske membranske črpalke + kontrolerji zanje

 

   Dozirne enote in sistemi Pretokomeri in dozirna kontrola Reaktorji raztapljalniki in mešalniki Ultrazvoični nadzor nivojev

 

 

 

Nazaj na IZDELKI

 

 

                                   

NAPRAVE ZA DOZIRANJE
S PNEVMATSKIMI ČRPALKAMI

                               
                                   

NAPRAVE ZA DOZIRANJE
Z DRUGIMI ČRPALKAMI

                               

                                 

                                        Nazaj na IZDELKI


   

[ Nazaj ]            [ Izdelki ]    [ Lokacija ]              [ Novosti ]       [ Uporabne info. ]            [ E-Mail ]   E-mail :SERVIS

LASTRATECH d.o.o. , Rakovica 28, 4201 Zg.Besnica-KRANJ   tel: 04 250 66 30     fax: 04 250 66 33,  gsm:  041 642 631